strlen($title)) { $title .= "..."; } return $title; } function seo_create_header($str, $length = 40) { // Strip HTML and Truncate to create a title, Google truncates Titles to 40 characters. $title = truncate_string(seo_simple_strip_tags($str), $length); if (strlen($str) > strlen($title)) { $title .= "..."; } return $title; } function seo_create_meta_description($str, $length = 250) { // Strip HTML and Truncate to create a META description, Google doesn't care about META tags. $meta_description = truncate_string(seo_simple_strip_tags($str), $length); if (strlen($str) > strlen($meta_description)) { $meta_description .= "..."; } return $meta_description; } function seo_create_meta_keywords($str, $length = 400) { // Strip HTML and Truncate to create a META keywords, Google doesn't care about META tags. $exclude = array('description','bespaar','$ave','maand!','jaar!','hundreds','dollars','per','month','year', 'en','of','maar','met','in','door','verder','waardoor','ook','mogelijk','is!','onder','hij','dit','veel','andere','zoals','mee','tal','maken','bestaat','uit','voor','nog','heeft','vooral','kleur','zin','zijn','slechts','minder','enkele','het','on', 'waar','jij','naar','!','op','bent','een','wat','jou','te','bieden','is','from','een','a','van','eveneens','tevens','heerlijke','deze'); $splitstr = @explode(" ", truncate_string(seo_simple_strip_tags(str_replace(array(",",".")," ", $str)), $length)); $new_splitstr = array(); foreach ($splitstr as $spstr) { if (strlen($spstr) > 2 && !(in_array(strtolower($spstr), $new_splitstr)) && !(in_array(strtolower($spstr), $exclude))) { $new_splitstr[] = strtolower($spstr); } } return @implode(", ", $new_splitstr); } function seo_simple_strip_tags($str) // Simple Strip HTML Tags function for seo functions above. { $untagged = ""; $skippingtag = false; for ($i = 0; $i < strlen($str); $i++) { if (!$skippingtag) { if ($str[$i] == "<") { $skippingtag = true; } else { if ($str[$i]==" " || $str[$i]=="\n" || $str[$i]=="\r" || $str[$i]=="\t") { $untagged .= " "; } else { $untagged .= $str[$i]; } } } else { if ($str[$i] == ">") { $untagged .= " "; $skippingtag = false; } } } $untagged = preg_replace("/[\n\r\t\s ]+/i", " ", $untagged); // remove multiple spaces, returns, tabs, etc. if (substr($untagged,-1) == ' ') { $untagged = substr($untagged,0,strlen($untagged)-1); } // remove space from end of string if (substr($untagged,0,1) == ' ') { $untagged = substr($untagged,1,strlen($untagged)-1); } // remove space from start of string if (substr($untagged,0,12) == 'DESCRIPTION ') { $untagged = substr($untagged,12,strlen($untagged)-1); } // remove 'DESCRIPTION ' from start of string return $untagged; } function truncate_string($string, $length = 70) // This function will truncate a string to a specified length. { if (strlen($string) > $length) { $split = preg_split("/\n/", wordwrap($string, $length)); return ($split[0]); } return ($string); } ?>Webshop van Open Dental

Open Dental is een windows programma en kan gebruikt worden icm de volgende windows versie.

Voor een werkplek installatie:
Windows XP
Windows Vista
Windows 7
Windows 8.x
Windows 10

Voor een servers installatie is dat:
Windows server 2003
Windows server 2008
Windows server 2012

Er is een verschil tussen een "single node" (gebruik op één werkplek) en een "multi node" (gebruik op meerdere werkplekken) omgeving.
Tevens behoeven de verschillende windows versies, verschillende voorbereidingen.

Voor Windows XP:
Download en installeer eerst Microsoft Windows Installer 3.1: WindowsInstaller31.exe
Download en installeer de Microsoft dotNET framework version 3.5 SP1.
Download en installeer de Microsoft dotNET framework version 4.0 SP1.
Opmerking: 3.5 bevat ook versie 2.0, dus 2.0 niet te worden geïnstalleerd.  Maar 4.0 bevat niet versie 3.5, en dus dient u zowel versie 3.5 en 4.0 te installeren..

Voor Windows Vista:
Download en installeer de Microsoft dotNET framework version 3.5 SP1.
Download en installeer de Microsoft dotNET framework version 4.0 SP1.
Opmerking: 3.5 bevat ook versie 2.0, dus 2.0 niet te worden geïnstalleerd.  Maar 4.0 bevat niet versie 3.5, en dus dient u zowel versie 3.5 en 4.0 te installeren.

Voor Windows 7:
Hier zijn geen verdere voorbereidingen nodig.

Voor Windows 8.x:
Hier zijn geen verdere voorbereidingen nodig.

Voor Windows 10:
Hier zijn geen verdere voorbereidingen nodig.

Download de proef versie van open dental hier:
TrialDownload-14-1-18

 

Ga verder